שיר לשלום

שיר לשלום – שירת המונים

לוח אירועים

  מכתב ממרגלית מנהלת ביה"ס בעיקבות סגירת מערכת החינוך:  מכתב מרגלית לקהילה                   מערכת יסוד ללמידה מרחוק:          מצורפת בזה חוברת רישום לכיתה א' (לחץ כאן)  

המנון מעגנים

https://www.youtube.com/watch?v=sn3aAQvpoTk

למידה בחירום – קישור למשרד החינוך

למידה בחירום – משרד החינוך אתר משרד החינוך – הנחיות לשעת חרום האגף לביטחון שעת חירום – הנחיות משרד החינוךלחץ כאן למעבר לאתרhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/HomePage.htm  

למידה בחירום – מידע להורים

למידה בחרום – מידע להורים משרד החינוך נערך להפעלת מערכת החינוך גם בשעת חירום, זמן בו לא יתקיימו לימודים כסדרם בבתי הספר באמצעות הפורטל הבית-ספרי. במצב חירום, אשר מוגדר ומוכרז רשמית על ידי מנכ"לית המשרד, מוגבלת הפעילות הלימודית הסדירה במוסדות החינוך לתקופת זמן של מספר ימים עד מספר שבועות. השימוש בסביבה מקוונת בכלל, ולמידה מרחוק […]

תשליך בית ספרי תש"ף – הסרט

תשליך בית ספרי – תש"ף http://maaganim.co.il/wp-content/uploads/2019/09/WhatsApp-Video-2019-09-26-at-8.55.48-AM.mp4

חגים ואירועים

טקס תשליך בית ספרי – תש"פ קודם הבא

אירועי ספורט

תשליך בית ספרי תש"פ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. קודם הבא

תערוכה

תערוכת צילומים

אודות מעגנים

אודות מעגנים