למידה בחירום - משרד החינוך

אתר משרד החינוך – הנחיות לשעת חרום

האגף לביטחון שעת חירום – הנחיות משרד החינוך
לחץ כאן למעבר לאתר
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/HomePage.htm

 
הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות