למידה בחירום – קישור למשרד החינוך

למידה בחירום – משרד החינוך אתר משרד החינוך – הנחיות לשעת חרום האגף לביטחון שעת חירום – הנחיות משרד החינוךלחץ כאן למעבר לאתרhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/HomePage.htm  

למידה בחירום – מידע להורים

למידה בחרום – מידע להורים משרד החינוך נערך להפעלת מערכת החינוך גם בשעת חירום, זמן בו לא יתקיימו לימודים כסדרם בבתי הספר באמצעות הפורטל הבית-ספרי. במצב חירום, אשר מוגדר ומוכרז רשמית על ידי מנכ"לית המשרד, מוגבלת הפעילות הלימודית הסדירה במוסדות החינוך לתקופת זמן של מספר ימים עד מספר שבועות. השימוש בסביבה מקוונת בכלל, ולמידה מרחוק […]