לוח אירועים

  מכתב ממרגלית מנהלת ביה"ס בעיקבות סגירת מערכת החינוך:  מכתב מרגלית לקהילה                   מערכת יסוד ללמידה מרחוק:          מצורפת בזה חוברת רישום לכיתה א' (לחץ כאן)  

המנון מעגנים

https://www.youtube.com/watch?v=sn3aAQvpoTk

תשליך בית ספרי תש"ף – הסרט

תשליך בית ספרי – תש"ף http://maaganim.co.il/wp-content/uploads/2019/09/WhatsApp-Video-2019-09-26-at-8.55.48-AM.mp4

עדכונים 2

תקציר מופיע כאן תקציר מופיע כאן תקציר מופיע כאן

עדכונים 1

תקציר מופיע כאן תקציר מופיע כאן תקציר מופיע כאן